• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Vårt Luleå

Vårt Luleå är kommunens hushållstidning. Från 2016 ges sex nummer ut årligen. Tidningen produceras av kommunikationskontoret och delas ut till de cirka 38 000 hushållen i kommunen.

Intresserade utanför kommunen kan prenumerera gratis. Hör av dig till redaktionen om du känner någon utanför Luleå som gärna vill ha tidningen!