• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Kontakt med politiker

Luleå kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Här hittar du kontaktuppgifter till politiker i Luleå kommun.

Listor