• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Nyheter

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

 • Nytt Vårt Luleå på väg

  Nästa nummer av Vårt Luleå levereras lördag 21 oktober. I detta nummer är det fokus på unga kvinnor i Luleå.

  Publicerat 2017-10-20
 • Så kan du påverka kommunen

  Årets medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) är nu ute hos 1 600 slumpmässigt utvalda Luleåbor. Om du är en av dem så är det ett ypperligt tillfälle att göra din röst hörd. Och det finns fler sätt att påverka.
  Publicerat 2017-10-20
 • Tankeverkstad − ”Tillsammans för ett gott liv i Luleå”

  Inbjudan! Är du aktiv i en grupp, brinner för en specifik fråga, medlem i en förening eller kanske arbetar inom en organisation som företräder det civila samhället? Kom och möt politiker och tjänstepersoner från Luleå kommun för att fundera på hur vi tillsammans skapar ett gott liv för alla i Luleå!
  Publicerat 2017-10-19
 • Kommunfullmäktige sammanträder den
  23 oktober, kl 13.15

  Den 23 oktober kl 13.15 sammanträder kommunfullmäktige i Stadshusets sessionssal. Du kan även lyssna på fullmäktigesändningen direkt via vår webbplats.
  Publicerat 2017-10-19
 • Antalet kvinnor relativt antalet män i olika ålderskategorier i Luleå år 2015.Vid andelen 0,5 råder balans mellan könen. Diagrammet visar att det råder ett större kvinnounderskott mellan 18–40 år.

  Underskott på unga kvinnor

  För en kommun som vill växa är det viktigt att vara attraktiv för kvinnor och framförallt för yngre kvinnor. Luleå kommuns befolkning har en relativt låg genomsnittsålder i och med att vi är en universitetsstad. Men andelen kvinnor i familjebildande ålder är betydligt lägre i Luleå än i Sverige i genomsnitt.
  Publicerat 2017-10-19
 • Kvinnounderskottet - hur gör vi?

  Enligt rapporten Unga kvinnor från Umeå universitet har Luleå ett underskott av kvinnor mellan 25–40 år. Vad ska kommunen göra för att fler unga kvinnor ska välja att stanna i Luleå? Vårt Luleå har skickat frågan vidare till partiernas gruppledare i fullmäktige. Här är deras svar.
  Publicerat 2017-10-19
 • Emma Ahl Engholm och Mea Sundström (fr v) uppskattar Lillasysters verksamhet i Luleå som riktar sig till unga konstintresserade mellan 13 och 25 år. (Foto: Jennie Pettersson)

  Lillasyster uppmuntrar unga konstnärer

  ”Lillasyster är verkligen en orsak till att stanna kvar i Luleå!” Det konstaterar Stina Nilsson från Galleri Lillasyster, ett konstkollektiv med feministisk grund för unga oavsett kön. Här erbjuds konstkurser, skisskvällar, plats att ställa ut och en hel del (lilla)systerskap, så klart.
  Publicerat 2017-10-19
 • Naturreservaten nära dig

  För att säkerställa fina rekreationsområden och naturvärden i ett växande Luleå planerar kommunen för tolv nya stadsnära naturreservat. Här presenterar vi nio och vad som utmärker dem.
  Publicerat 2017-10-18
 • Begränsade öppettider för kundtjänsten på miljö- och byggnadsförvaltningen den 18-19 oktober

  Kundtjänsten, 45 66 00 på miljö- och byggnadsförvaltningen är stängd hela onsdagen den 18 oktober. Torsdagen den 19 oktober öppnar kundtjänsten, 45 66 00 kl 13.00. Miljö- och byggnadsförvaltningen i övrigt har öppet som vanligt.
  Publicerat 2017-10-17
 • Korrigering av uppgift

  Korrigering angående uppgift som lämnades på presskonferensen den 11 oktober.
  Publicerat 2017-10-16
 • Misstänkta oegentligheter

  Den av kommunen beställda internutredningen om misstänkta oegentligheter inom stadsbyggnadsförvaltningen under perioden 2012-2014 är nu klar. Utredningen visar att det sannolikt har förekommit oegentligheter mellan tidigare anställda på stadsbyggnadsförvaltningen och Caverion, som är en av kommunens leverantörer, samt att kommunen i samband med detta har lidit ekonomisk skada.
  Publicerat 2017-10-11
 • Luleå kommun får fortsatt möjlighet att utveckla kollektivtrafiken

  Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har idag beslutat att överlämna befogenheten att ingå avtal om lokaltrafiken till kommunen inför att nuvarande avtal med Luleå Lokaltrafik AB upphör oktober 2020.
  Publicerat 2017-10-10
 • VA-taxan, Kronanvägen och Skutviken

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar 24 ärenden den 12 oktober. Däribland antagande av detaljplaneprogram för Kronanvägen och Skutviken samt justering av VA-taxan.
  Publicerat 2017-10-10
 • Luleå har växt med över 400 nya Luleåbor från januari till augusti, enligt kommunens delårsrapport. I september firades i Stadsparken att Luleå har nu över 77 000 invånare. (Foto: Frank Rizo)

  Delårsrapport, matproduktion, elitsponsring

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 18 ärenden, bland annat delårsrapporter, elitsponsring och en avsiktsförklaring med Piteå kommun om måltidsproduktion.
  Publicerat 2017-10-09
 • Tyck till om Luleå kommun

  Årets medborgarundersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB) är ute hos 1 600 slumpmässigt utvalda Luleåbor. Ta chansen och tyck till!

  Publicerat 2017-10-05
 • Vem gör Luleå varmare och gladare?

  Nu är det dags att nominera personer till Årets trygghets- och folkhälsoinsats.
  Publicerat 2017-10-04
 • U som utveckling: Kommunens satsningar på Råneå gick i hamn. Foton: Viveka Österman

  Resultaten av kommunens satsningar i Råneå 

  13 nya jobb har skapats och minst tio jobb kommer att skapas i Råneå nästa år. 73 miljoner kronor har Luleå kommun och dess bolag investerat i Råneå med omland sedan 2015. De närmaste åren satsar kommunen 60 miljoner kronor i en ny vattenförsörjning för Råneå.

  Publicerat 2017-10-02
 • Enkätundersökning för unga i Luleå

  Ungdomar födda 1993 och skrivna i Luleå får nu i början av oktober ett vykort av Luleå kommun. Kommunen vill nå unga för att de ska bidra med sitt perspektiv om hur Luleå kan bli en ännu bättre stad för unga att leva i.
  Publicerat 2017-10-02