• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Sammanträden

Här ser du alla sammanträdesdagar samt beredningstillfällen för Landsbygdskommittén 2017.

Vid beredningen förbereder man ärenden som skall tas upp till beslut i sammanträdet. Har ni en ansökan som ni önskar få med i Landsbygdskommittén är det bra om den skickas till nämndsekreteraren i god tid till beredningen.

Landsbygdskommitténs sammanträden 2017

Beredning kl. 15.00:

Sammanträden kl. 15.00-17.00

19 januari

2 februari

16 mars

30 mars

11 maj

1 juni

28 augusti

21 september

9 november

23 november