• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Kommunala Pensionärsrådet 2017

Arbetsutskott

6 februari

20 mars

15 maj

21 augusti

2 oktober

27 november

Kommunala Pensionärsrådet

20 februari

3 april

29 maj

4 september

16 oktober

11 december