• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

E-nämnden

Kommunerna i Norrbotten ingår i en gemensam nämnd för implementering av regeringens intentioner för e-samhället, kallad Norrbottens e-nämnd.

De kommuner som samverkar genom Norrbottens e-nämnd är, förutom Luleå kommun, Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Bodens kommun, Gällivare kommun, Haparanda stad, Jokkmokks kommun, Kalix kommun, Pajala kommun,
Piteå kommun, Älvsbyns kommun, Överkalix kommun och Övertorneå kommun.
Luleå Kommun är värdkommun för nämnden.


Norrbottens e-nämnd har kommit till för att förverkliga regeringens intentioner för
e-samhälle, vilken pekar ut tre övergripande mål:

  • Enklare vardag för privatpersoner och företag
  • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Syftet med en formaliserad samverkan är att skapa förutsättningar för:

  • att minska kostnader för drift som kan ske gemensamt
  • att säkra kompetensförsörjning
  • att effektivare utnyttja resurser genom samverkan
  • att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltning samt att implementera intentionerna i den nationella strategin för e-samhället
 


På sikt kan verksamhetsområdet utökas till ytterligare områden där IT utgör verksamhetsstöd om så önskas.

Genom en gemensam nämnd kan kommunerna använda resurserna på ett mer effektivt sätt. Det innebär att kommunerna får ekonomiska fördelar, kvaliteten i verksamheten ökar och möjlighet till utveckling blir bättre.

Norrbottens e-nämnd består av två politiker från varje kommun, en ledamot och en ersättare. Niklas Nordström (S), Luleå kommun, är ordförande.


Återställ
Sammanträdestider
Återställ
Ärenden till nästa sammanträde
Återställ
Protokoll
Återställ
Ledamöter
Återställ
Verksamhetsdokument

Fråga om protokoll?

Har du frågor angående e-nämndens protokoll eller bilagor kan du vända dig till e-nämndens sekreterare Cristina Andersson, tel 0920-45 38 94.

Bra att veta:
Många av paragraferna i protokollen har bilagor. Dessa bilagor läggs inte ut här av utrymmesskäl. Är man intresserad av vad som står i en bilaga kan man höra av sig till Cristina Andersson, se ovan.   

En del uppgifter i protokollen kan vara borttagna p g a Personuppgiftslagen (PUL). Den gäller vid publicering av känsliga personuppgifter som t ex namn, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter får alltså inte publiceras men eftersom handlingarna är offentliga så kan man få ta del av uppgifterna om man kontaktar nämnden.