• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Grundskola årskurs F-9

Verksamheten omfattar grundskolan från och med förskoleklass till och med årskurs 9, inklusive grundskolornas fritidshem.  Grundskolorna är indelade i nio geografiska upptagningsområden. I varje område finns minst en skola för skolåren 7-9.

Monica Karsbrink Lövbom

Verksamhetschef Grundskolan förskoleklass - åk 9
Monica Karsbrink Lövbom
0920-45 51 98
monica.karsbrink.lovbom@skol.lulea.se

Verksamhetschefen har ett övergripande verksamhetsansvar samt personalansvar för rektorer och chefer inom verksamhetsområdet.

Följande verksamheter ligger organisatoriskt under verksamhetschefen för grundskolan förskoleklass - åk 9:

Louice Stridsman

Verksamhetschef Grundskolan förskoleklass - åk 6
Louice Stridsman
0920-45 72 82
louice.stridsman@skol.lulea.se
Verksamhetschefen har ett övergripande verksamhetsansvar och personalansvar för rektorer och chefer inom verksamhetsområdet.

Följande verksamheter ligger organisatoriskt under verksamhetschefen för grundskolan förskoleklass - åk 6:

Verksamhetsutvecklare grundskolan åk F-6
Susann Johansson
0920-45 35 95
susann.johansson@skol.lulea.se

Verksamhetsutvecklare grundskola åk 7-9
Ann Isaksson Pelli
0920-45 36 70
ann.isaksson.pelli@skol.lulea.se