• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Förvaltningar

Luleå kommun består av nio förvaltningar. I menyn hittar du en beskrivning av varje förvaltning, dess verksamheter, kontaktuppgifter m m.

Antal anställda

Cirka 6 400 personer arbetar på förvaltningarna. De två största förvaltningarna svarar för drygt 80 procent av medarbetarna. 

Antal anställda på förvaltningarna (tillsvidare- och visstidsanställda):

 • Arbetsmarknadsförvaltningen 190
 • Barn- och utbildningsförvaltningen 2 650
 • Fritidsförvaltningen 80
 • Kommunledningsförvaltningen 160
 • Kulturförvaltningen 100
 • Miljö- och byggnadsförvaltningen 40
 • Räddningstjänsten 70
 • Socialförvaltningen 2 630
 • Stadsbyggnadsförvaltningen 460