• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Drogförebyggande arbete

Här kan du läsa undersökningar som genomförts om drogvanor bland ungdomar i Luleå och om hur Luleå kommun arbetar drogförebyggande i olika nätverk.

Luleå kommuns arbete med att förebygga användningen av droger finns som en del i Luleå kommuns programlänk till annan webbplats till Vision Luleå 2050.