• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå


Parkstråk med stadsdelspark i Kronandalen.

Parkstråk med stadsdelspark i Kronandalen. Illustration Strategisk Arkitektur.

Utveckling av stadsdelen Kronan

Kronan blir en modern och centrumnära stadsdel mitt i naturen som erbjuder blandade boendeformer. Ett område som på bästa sätt förenar gammalt med nytt och modernt, centrum med natur och friluftsliv, god arkitektur med hållbara lösningar och kultur.

De senaste åren har flera bostadsområden vuxit upp på Kronan. Här finns både några större villaområden och höghusen på Lulsundsberget, som bildar Luleås nya siluett. Idag bor cirka 1 500 personer i området.

Nu utvecklar vi området ytterligare genom att planera för nya bostäder och miljöer på det område som kallas Kronandalen. En satsning som likt en pusselbit länkar ihop hela Kronan. Med ytterligare bostäder skapas också förutsättningar för att bygga en skola, utöka servicen och skapa nya arbetsplatser så att Kronan blir en komplett stadsdel – en liten stad i staden.

När Kronan är fullt utbyggd år 2030 kommer 7 000 Luleåbor att bo och leva här.

Läs mer på vår sida om naturstad Kronan - Luleås nya stadsdel.

Logotyp Kronan

För mer information

Jenny Axberg
Projektledare projekt Kronan
Stadsbyggnadsförvaltningen avd. Projektutveckling
Luleå kommun
070-300 87 08
jenny.axberg@lulea.se

Lisa Bergdahl
Bitr. projektledare projekt Kronan
Stadsbyggnadsförvaltningen avd. Projektutveckling
Luleå kommun
070-298 44 48
lisa.bergdahl@lulea.se