• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Seminarium "Så bygger vi en attraktiv stad"

Den 28 april 2017 bjöd Luleå kommun in till ett heldagsseminarium med föreläsare från hela landet som delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring frågorna: Vad är det som gör en kommun attraktiv som boendeort? Hur kan vi se till att det byggs mer i Sverige? Hur skapar vi det attraktiva samhället?

Programmet innehöll också paneldebatt, musik och möjlighet till mingel och nya inspirerande samtal. Inbjudan/program som pdf.öppnas i nytt fönster

Seminariet vände sig främst till företag inom samhällsbyggnadsområdet samt andra aktörer som bidrar till bygget av ett attraktivt samhälle.

Datum och tid: Fredag 28 april 2017, kl 09.30-16.00.
Plats: Clarion Hotel Sense, Luleå. Lokal: The Sea, våning 4.

Seminariet är fullbokat med cirka 200 deltagare! På grund av det stora intresset kommer vi att livesända respektive programpunkt. Det går även att titta i efterhand.

Program

09.30-10.00 Kaffe och registrering

10.00-10.10 Inledning
Moderator Li Skarin och kommunalråd Niklas Nordström.

10.10-10.50 Starka idéer + mod + handlingskraft = mitt recept för en attraktiv stad
Emma Jonsteg, vd och grundare av Utopia Arkitekter, är en av de starkare rösterna i den svenska samhällsbyggnadsdebatten och flitigt anlitad som föreläsare. Emma menar att i de kommuner där man lyckas lyfta kvaliteten på stadsbyggandet så bygger vägen till bättre resultat alltid på i princip samma saker. Det handlar om starka och väl förankrade idéer om vad man vill åstadkomma och varför, politiskt mod att fatta beslut, kraft att bygga en organisation som stödjer dessa idéer och därefter säkerställa att denna organisation driver en tydlig resultatorienterad kravställning genom projektens alla faser.

10.50-11.10 Paneldiskussion: Fyra röster om den attraktiva platsen
Tobias Lindfors, vd Studentconsulting: Integration och mångfald som förutsättning för regionens utveckling.
Susann Jonsson, vd Filmpool Nord: Kultur som viktig byggsten.
Staffan Sarbäck, universitetsdirektör Luleå tekniska universitet: Universitets betydelse för en regions attraktivitet.
Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef Norrbottens Idrottsförbund: Idrott bygger starka platsvarumärken.

11.10-11.15 Kort paus

11.15-12.15 Lyckliga platser – hur valet av boendeort påverkar hela ditt liv
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping, är en av landets främsta experter på städer och regional utveckling och en mycket efterfrågad talare både i Sverige och internationellt. Charlotta håller en föreläsning om hur viktig platsen blivit för den ekonomiska utvecklingen. Hon kommer bland annat att prata om urbanisering, digitalisering och globalisering och hur dessa krafter påverkar gapet mellan stad och land. Du kan vänta dig en spännande föreläsning om omvända samband och lära mer om vad det faktiskt är som får människor att flytta eller stanna på vissa platser i dagens samhälle.

12.15-13.15 Lunch och mingel

13.15-13.30 Musikunderhållning av Luleå Kulturskola
Kulturskolan är till för alla elever i Luleå kommun och
arbetar med musik, dans, drama, bild och media.
All verksamhet är avgiftsfri.

13.30-14.00 Två växande städer i norr
Lennart Holmlund, kommunalråd i Umeå mellan 1994-2014, berättar om Umeås resa till att bli Norrlands största kommun med över 122 000 invånare och en årlig befolkningstillväxt på minst 1000 personer. Vilket är framgångsreceptet?

Lisa Hoen, kultur- och idrottschef Tromsö kommun, berättar om framgångsrika Tromsö där befolkningen ökat med 68 procent på 40 år. Om hur Tromsös arbete med kultur och festivaler över hela året skapar identitet och livskvalitet.

14.00-14.15 Fler arbetsplatser bygger tillväxt
Matz Engman, vd för Luleå Näringsliv och en viktig medlem i teamet som lockade Facebook till Luleå, berättar om arbetet med att skapa tillväxt i Luleås näringsliv och att stimulera företagsetableringar. Vad är på gång framöver i Luleå?

14.15-14.30 Attraktionskraft kräver nytt ledarskap
Elisabet Elmsäter-Vegsö är näringspolitisk expert på Svensk Handel. Handeln är en dynamisk bransch som ständigt utvecklats i takt med samhället. Frågan idag är om samhället förändras i takt med handeln? Globalisering, digitalisering och den snabba teknikutvecklingen driver den kanske största förändring framför sig som handeln har sett på 50 år. Detta ställer ökade krav på både offentlig sektor och övriga näringslivet. För att handeln ska fortsätta skapa både jobb och attraktionskraft krävs ett nytt kommunalt ledarskap.

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.15 Tillsammans skapar vi framtidens Luleå
Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör i Luleå och chef för den strategiska staben Kvalitet och samhällsutveckling, berättar om kommunens arbete med att skapa förutsättningar för att bygga ett attraktivt och hållbart Luleå, att utveckla livet mellan husen och om vikten av dialog och att jobba tillsammans.

15.15-15.45 Paneldiskussion med frågor från publiken: Så bygger vi en attraktiv stad
Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun
Emma Jonsteg, vd Utopia Arkitekter
Elisabet Elmsäter-Vegsö, näringspolitisk expert Svensk Handel
Lisa Hoen, kultur- och idrottschef Tromsö kommun

15.45-16.00 Summering och tack
Moderator Li Skarin och kommunalråd Niklas Nordström.

Anmälan

Seminariet är fullbokat.

Seminariet är kostnadsfritt, men vid avbokning senare än den 20 april eller vid utebliven närvaro så debiteras 500 kronor exklusive moms.

Frågor

Susanne Lundblom, 0920-45 31 97, susanne.lundblom@lulea.se


Seminariet arrangeras av Luleå kommun i samarbete med Luleå Näringsliv, Fastighetsägarna MittNord och Sveriges Byggindustrier.