• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå
Bygge i Luleå

Foto: Susanne Lindholm

Så påverkas Luleås bostadsområden av att vi blir 10 000 fler

När Luleå växer påverkas hela kommunen. Nya bostadsområden är under uppbyggnad, men det kommer även innebära förändringar och förtätningar i de befintliga bostadsområdena.

För att nå målet är 10 000 nya Luleåbor behövs fler bostäder för alla behov; lägenheter, villor, radhus, trygghetsboenden, vård- och omsorgsboenden och gruppboenden. Det behövs även nya skolor och förskolor, idrottshallar och affärslokaler.

Kommunen har ett ansvar att se till helheten för Luleå, så att den blir så bra som möjligt.

I menyn till höger kan du se vad som planeras i Luleås bostadsområden. Informationen är ännu inte komplett, utan fylls på löpande.