• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå


Om 10 000 nya Luleåbor

Målet med projektet 10 000 nya Luleåbor är att göra plats för 10 000 nya invånare.

Detta uppnås genom att skapa en balans mellan kommunens framförhållning och efterfrågan på bostadsmarknaden. Det ska finnas utrymme för minst 5 000 nya bostäder. Kommunens ständiga beredskap i form av detaljplaner ska motsvara 500-1 000 bostäder.

Uppdraget ska skapa en tydlig tillväxtstrategi i bostadsbyggandet som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter och tar vara på Luleås unika kvalitéer med attraktiva lägen. Uppdraget ska också uppfylla förväntningarna om en attraktiv, nyskapande och tillåtande stad.

Arbetet följer riktningarna i Vision Luleå 2050.