• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Luleå Direkt

Det ska vara enkelt för medborgarna att kontakta Luleå kommun. I augusti 2013 fattade kommunfullmäktige beslut i frågan utifrån förslaget till kundtjänstkonceptet ”Luleå Direkt”. Förslaget innebär att vi fastställer tydliga servicemål som regelbundet följs upp med start 2014.

Se riktlinjer för Luleå Direkt

Uppföljning servicemål

Siffror för servicemålen publiceras var fjärde månad:

Servicemål 1

90 procent av telefonsamtalen till kommunens växel ska besvaras inom tre signaler (15 sekunder).

Servicemål 2

90 procent av telefonsamtalen till kundtjänsten ska besvaras inom fem minuter.

Servicemål 3

Andelen förlorade samtal från dem som väntar i telefonkö till kundtjänst ska vara högst tio procent.

Servicemål 4

Samtliga förvaltningar ska kunna ta emot frågor via e-post eller e-tjänster helgfri måndag–fredag året om. Den som ställer en verksamhetsfråga till en förvaltning via e-post eller e-tjänster ska få återkoppling inom två arbetsdagar.

Resultat mätningar och servicemål