• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Kommunen är en politiskt styrd organisation och kommunfullmäktige är dess högsta beslutande församling. Som medborgare avgör du med din röst i det allmänna valet vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

Här kan du läsa om hur Luleå kommun styrs, hitta förtroendevalda i styrelser och nämnder, ta del av beslut med mera.

Minimera
Senaste nytt
 • Hertsö badhus, bostäder och Klubbviken

  Kommunstyrelsen behandlade idag 20 ärenden, bland annat flera ansökningar till projektfinansiering, markanvisningar och planuppdrag för att skapa bostäder i kommunen.
  Publicerat 2017-09-25 av Katja Güth Laitila
 • Gransking - förslag till Utvecklingsplan Råneå, en fördjupad översiktsplan

  Utvecklingsplan Råneås målsättning är att öka Råneås befolkning och ge plats för bostäder och arbete. Utvecklingsplanen ska även öka möjligheterna till social samvaro och rekreation samt att öka möjligheterna för Råneå att vara ett stöd för hela den norra kommundelen.
  Publicerat 2017-09-22 av Jeanett Enstedt
 • Bredbandsutbyggnad fortsätter

  Luleå kommun har som mål att alla hushåll ska ha tillgång till bredband med 100 Megabit per sekund om tre år. Över 75 procent av hushållen har redan tillgång till den kapaciteten. Där har Lunet till övervägande del stått för utbyggnaden. För de resterande 25 procent hushåll pågår eller planeras utbyggnad.
  Publicerat 2017-09-20 av Katja Güth Laitila
 • Luleå kommun bjuder nya studenter på välkomstmiddag

  Måndagen den 18 september bjuder Luleå kommun åter in nya LTU-studenter och läkarstudenter från Region Norrbotten till en välkomstmiddag på Kulturens hus.
  Publicerat 2017-09-14 av Stina Östman
 • Det byggs i kommunen

  I år beräknas 600 bostäder bli färdiga. Totalt blir cirka 2 300 bostäder klara under 2017-2019 för cirka 4 200 personer. Vårt Luleå har sammanställt ett urval av det som redan byggts, bostäder som byggs och kommer att byggas i kommunen.
  Publicerat 2017-09-12 av Katja Güth Laitila