• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Hällbackens förskola

 Den finns på det nybyggda bostadsområdet Hällbacken som ligger i ett naturnära område, med omgivande ängsmark och skog. Förskolan byggs i två plan och kommer att ha plats för cirka 100 barn, fördelat på sex barngrupper.

Om byggprojektet Hällbackens förskolalänk till annan webbplats

Hällbackens förskola kommer att vara en övningsförskola som kommer att ta emot praktiserande förskollärarstudenter från LTU. Vår förskolepersonal kommer att handleda studenterna.

Verksamhetsidé

Hällbackens förskola - kunskap för livet
Ett hållbart lärande är en livslång process som sker i relation och i samspel med andra.
Tillsammans ska vi skapa en förskola där alla möts med respekt, känner delaktighet och utvecklas till sitt bästa JAG.

Förskolan
Minimera
Kontakt

Kontakt

Hällbackens förskola
Hällbacksvägen 50
976 36 Luleå

Blåbäret:  0920-456240

076-1342355

Lingonet: 0920-456242

076-1339229

Hallonet: 0920-456243

076-1339086

Hjortronet: 0920-456241

076-1339084

Smultronet: 0920-456246

076-1017525

Åkerbäret: 0920-456247

076-7702106 

Förskolechef
Maria Stark
0920-45 33 63
maria.stark@skol.lulea.se

Minimera
Senaste nytt