• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå
Karta över gammelstadsviken

Gammelstadsviken

Guldkant vid Gammelstadsviken

Naturskyddsföreningen, ornitologiska föreningen, länsstyrelsen och Luleå kommun hade tillsammans ett projekt för att utveckla fågelområdet vid Gammelstadsviken. Nu är det klart!

Bakgrund

Projektet hade som syft eoch mål att förbättra tillgängligheten med stigar, sittplatser, skådarplatser med mera.

"Vi vill öka antalet besökare till områdena genom information, aktiviteter och marknadsföring. För fågellivet kommer naturvårdande åtgärder att vidtas."

Området har inventerats grundligt och länsstyrelsen har att ta fram en ny skötsel- och bevarandeplan för området. Projektet hette Guldkant kring Gammelstadsviken, startade 2012 och avslutades 2016.

Fyra fantastiska leder

Nu finns fyra leder att ta del av. Alla med sittplatser, eldstäder och informationsskyltar. Det finns ett utkikstorn för att spana på det rika fågellivet som finns runt viken. Vid tornet finns informationsskyltar om de vanligaste arterna du kan se vid Gammelstadsviken.

Skriv ut karta.

Kom och Fira Guldkantsdagen 21 maj

Programpunkter:

08.00 Guidad fågelpromenad, skådarmorgon, avgång från ingång vid Haparandavägen

10.00-11.00 Kommer det delas ut kartor & infoblad vid entré Österifrån, Sydost ifrån och Söderifrån

10.00 - 13.00 Tornplatsen

  • Där kommer det vara tända eldar, grillning och finnas dryck
  • Låna tubkikare och ta hjälp av en guide på plats
  • En tavla med ”dagens fynd”
  • Natursnokarna finns på plats för en tipsrunda för de yngre barnen

Ta sig dit

Fyra entréer till lederna:

Norrifrån, vid Hägnan Lokalbuss, Buss 9 stannar vid Kyrkbyn, stigen börjar från friluftsmuseet Hägnans parkering.

Österifrån Haparandavägen,
Skyltad avfart och skogsbilväg fram till parkering
Anpassad led fram till torn för barnvagnar och rullstolar

Sydost ifrån Vänortsvägen
Cykelväg
Lokalbuss, Buss 4
Det finns en stig i slutet av vänortsvägen fram till leden

Söderifrån Notvikens station
Lokalbuss, Buss 5
Cykelväg fram till leden
Parkering

Logotyper för delaktiga medverkande i projektet
Anläggningen av den nya leden pågår

Anläggningen av den nya leden pågår.

Stora dvärgmåsägg ligger vid samlingsplatsen vid Mjölkuddstjärn.

Gömslet vid Scandic gör det möjligt att se häckande fåglar på nära håll. Foto: Tomas Öberg, Natur i Norr