• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Information- och dialogmöten VA frågor

Här nedan hittar du information om möten som har med VA-frågor att göra. Vi samlar information om möten som s k a hållas och även presentationer och dylikt från möten som h a r hållits.

Återställ
VA i Sunderbyn möte 17 oktober 2016
Återställ
VA i Sörbyarna möte 15 februari 2016

Det bor 3950 personer i Sörbyarna - Ale, Antnäs, Alvik, Ersnäs, Måttsund, Kallax. På Bergnäset bor det 3600 personer. Av dessa är ca 6 500 anslutna till kommunalt VA.

Informationsmöte om vatten och avlopp i Sörbyarna hölls den 15 februari 2016, i Sörbygården, Antnäs. Besökarna fick en lägesbeskrivning av vatten- och avloppsnätet i Sörbyarna. En presentation av investeringar från 2015 - 2018 presenterades och kommunen informerade om vad vi gör just nu, hur planerna för närliggande år ser ut och hur vi tänker för framtiden.

Bakgrund

Luleå växer - 10000 nya Luleåbor
Vi är nu mer än 76 000 Luleåbor och vi bygger för att kunna bli 10 000 fler. För att möta utvecklingen pågår och planeras 100-tals stora och små byggprojekt.
För treårsperioden 2015-2017 beräknas kom- munen investera två miljarder kronor i framförallt nya bostads- och arbetsplatsområden, vatten och avlopp, gator och vägar, fastigheter och anläggningar.

I december 2012 presenterades programförklaringen 10 000 nya Luleåbor och var ett politiskt ställningstagande som lade grunden för hur kommunen skulle planera för att kunna fortsätta växa.

För att klara målet måste vi bland annat bygga fler bostäder och skapa ett fortsatt bostadsbyggande i attraktiva lägen som Kronan, Röda havet, Munkebergsstrand och Svartöberget. En förutsättning för detta är att uppdatera de befintliga vatten- och avloppsledningarna som är upp emot hundra år gamla. Vi behöver med andra ord bygga ut och bygga nytt. Östra Länken är det projekt som startat med att bygga nytt vattensystem med högre kapacitet.
Östra länkens investeringar ska försörja staden med vatten och avlopp under de kommande 100 åren.

Medverkande politiker och tjänstemän

Information från Stadsbyggnads förvaltningen och stadsbyggnadsnämnden Luleå kommun, representerade av:
Avdelningschef, Vatten och avlopp, Hendrik Visser
Arbetsledare, Mattias Jatko

Ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Lenita Ericson

Information från Miljö - och byggnadsnämnden Luleå kommun representerade av:
Miljö- och byggnadschef, Anna Henriksson Avdelningschef
Miljö-och byggnadsförvaltningen, Gunilla Andersson

Ordförande i byggnadsnämnden, Göran Öhman

Återställ
Drift och investeringsmedlen Sörsidan 2012-2018:
Återställ
GVB-plan
Återställ
Vad är gjort i Södra distriktet