• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Aktuellt - planerade VA-arbeten

Inventering av VA-ledningsnätet med rök

Från och med vecka 26- 2017 och framåt kommer inventering av VA-ledningsnätet att ske i på Gultzaudden, delar av centrala stan och delar av Örnäset.

Inventering av ledningsnätet med rök sker för att minska mängden tillskottsvatten i spillvattenledningarna. Vid röktesterna trycker vi ned ofarlig rök i spill - och dagvattennätet. Röken är lättflyktig och spårbar, därav kan vi lokaliser eventuella felkopplingar eller andra avvikelser på ledningsnätet.

Kontakt: Malin Jonsson, VA - ingenjör, 073 073 67 64