• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Köp och försäljning

Här annonseras de fastigheter som kommunen säljer genom budgivning eller anbud.

Kommunens arbete med köp- och försäljning av mark

Luleå Kommun strävar efter en god markreserv. Avdelning Projektutveckling ansvarar för köp och försäljning av fast egendom för kommunens behov.

Marken kan förädlas till tomtmark för olika ändamål och erbjudas till försäljning eller användas för kommunens egen verksamhet.

 

 

Luleå kommun har betslutat att sälja fastigheten Snårköllandet 1:8, campingen vid Stora Stenträsket. Campingen är vackert belägen vid sjön Stora Stenträsket i kommunens norra del ca 85 km norr om Luleå och 45 km norr om Råneå.