• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Tomter och mark

En första fördelning av tomterna på Hällbacken etapp 5 är nu gjord. De som har tilldelats en tomt har fått ett erbjudande via e-post.

Du kan också läsa om fritidstomter, tomträtter och andra frågor som rör mark och fastigheter. 

Information om fastigheter för industriändamål finns under Näringsliv.

Vid frågor kontakta SBF Kundtjänst: 0920-45 44 44