• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Nyheter

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

 • 1

  Hållbart resande - bilder från "På stan utan bil"

  Publicerat 2017-09-19
 • ny lekplats

  Porsön är ett prioriterat område

  Kommun strävar efter att skapa en attraktiv boendemiljö och den senaste tiden har sociala insatser prioriterats i området. Detta arbete är pågående och prioriterat till dess att goda resultat uppnåtts. Arbetet med den långsiktiga planen för Porsöns utveckling är i startgroparna. Via medborgardialogen i vintras framkom bra och genomförbara idéer från boende på Porsön.
  Publicerat 2017-09-08
 • Dina gamla möbler till någon annan?

  Har du något du vill lämna för återbruk?
  Vi hämtar kostnadsfritt.

  Publicerat 2017-09-05