• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå
Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden

Luleå kommun/Lunet bygger ut bredbandet på landsbygden och strävar efter att år 2020 ska 100 % procent av hushållen ha tillgång till snabbt bredband på 100 megabit per sekund.

Utbyggnaden genomförs tillsammans med byarna. Den by som vill ha bredband ingår i ett samarbete med kommunen/Lunet. En person i byalaget utses till ansvarig och ska vara kontaktperson.

Byarna är bland annat ansvariga för att hantera och sammanställa anslutningsavtal från de fastighetsägare som vill ansluta sig. Byarna ansvarar även för att samfällighetsföreningar och enskilda fastighetsägare undertecknar de markavtal som krävs för att kunna förlägga fibern i byn. På varje fastighet som skall anslutas ansvar fastighetsägaren för grävning på egen tomt enligt de anvisningar som kommunen/Lunet lämnar.

För att kommunen/Lunet ska bygga bredbandsnät i din by ska minst 65% av fastigheterna i byn anslutas samt ska de markavtal som krävs vara påskrivna. Läs mer i nedstående länkar för fördjupad information.

Läs mer om bredbandsprojektet