• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Fågelmatning

Det är trevligt med fåglar i stan, men ibland kan fågelmatning ställa till med problem.

Naturligt inslag i en kuststad

Mås och trut är ett naturligt inslag i fågelfaunan vid kusten, men när måsarna blir många så kan skränandet som hör ihop med måsar, bli ett besvär. Om det finns enkel tillgång till föda, som t ex när någon matar fåglar så lockas mås också till den platsen, så därför gäller det att mata fåglar på ett bra sätt.

Onödigt att mata fåglar på sommaren

Under sommarhalvåret är det egentligen helt onödigt att mata fåglar. Mat finns i överskott i vår natur. Däremot är det jättebra att mata småfåglar på vintern.

Mata fåglar på ett bra sätt

Använd ett fågelbord eller en fröautomat för att mata småfåglar, tänk på att se till att fåglarna inte ska kunna hoppa omkring bland fröna, då deras spillning kan förorena fröna och sprida sjukdomar bland småfåglarna. Kom ihåg att se till att större fåglar som duvor inte kan äta frön direkt från fågelbordet.

Släng inte fågelfrön direkt på marken. Det leder ofta till att duvor och måsar dras till platsen och kan orsaka stora problem genom nedsmutsning av balkonger och gårdar, oväsen m m. I värsta fall kan du få problem med sorkar och möss.

Mata inte duvor och måsar i närheten av bostadshus och platser där många människor rör sig. Sådan matning leder väldigt ofta till klagomål.

Matning av fåglar i flerbostadshus

För att undvika problem med att fåglar förorenar fasaden på flerbostadshus är rådet att inte mata fåglar direkt från lägenheterna i flerbostadshus.

Fastighetsägarens skyldigheter

Lagstiftningen säger att företeelser, som att mata fåglar är tillåtet om det sker utan olägenhet för människor eller miljön.

Om det blir klagomål, t ex på fågelmatning vid ett flerbostadshus så ställer miljö- och byggnadsförvaltningen krav på åtgärder mot fastighetsägaren då miljöbalken ställer krav på att bostäder skall uppfylla vissa krav när det gäller t ex höga ljudnivåer (till exempel, måsskrän).

Fastighetsägaren har rätt att bestämma vad som gäller för fågelmatning på sin fastighet förutsatt att det inte leder till olägenheter för närboende.

Bild på en duva