• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå
skog

Kommunal Skog

I skogsenhetens verksamhet ingår all kommunal mark utanför detaljplanelagt område. Dessutom ingår avverkning på exploateringsområden totalt drygt 6 000 ha.

Skogsbruket bedrivs småskaligt med stor hänsyn till naturvårdens intressen enligt kriterier i Grön skogsbruksplan. 

Råvaran som produceras säljs efter upphandling till olika industrier i länet.

Allmänheten ska ha möjlighet att vistas i en natur med omväxlande fortbestånd. För att skydda hotade arter och naturtyper lämnas vissa arealer för fri utveckling.

Vid frågor kontakta SBF Kundtjänst 0920-45 44 44

 

Intressanta länkar