• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Grundkarta

En grundkarta är den karta som en detaljplan grundas på. Grundkartan framställs ur en primärkarta. 

Beställ grundkarta med hjälp av vår blankett.

Har du frågor om kartor? Skicka e-post till: gis.kartor@lulea.se