• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Mittbygge/Blanketter

Ansök digitalt eller via blankett. Ansökan om bygglov för kyrkstugor går inte att göra digitalt utan då måste du använda blanketten.

Mittbygge, vår nya digitala e-tjänst

Öppen när du har tid. Läs informationen och sök/anmäl digitalt.