• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Bostadsnära natur

Bostadsnära natur handlar om de växter och träd som finns i anslutning till bostäder och som växer på kommunal mark.

Läs mer om våra arbetsområden i spalten till höger. Där kan du även finna svar på frågor som rör bostadsnära natur.