• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

På sidorna om boende och miljö hittar du information om bygglov, hur du ställer dig i tomtkön, miljö, återvinning och mycket annat.

Minimera
Senaste nytt
 • Ingen risk för vattenbrist i Luleå i sommar

  Vattensituationen i Sverige inför sommaren är allvarligare än vad den varit på flera decennier uppger bl.a. Havs- och vattenmyndigheten och SMHI. I norrbotten är risken för vattenbrist dock låg och Petra Viklund, VA - chef på Luleå kommun känner sig lugn. – Jag ser ingen större fara för vattenbrist för vår del, säger hon
  Publicerat 2017-05-24
 • Gång- och cykelväg längs Gammelstadsvägen stängs dagtid för arbete med trädplantering

  Gång- och cykelvägen längs med Gammelstadsvägen vid stadskyrkogården stängs 30 maj för arbete med plantering av träd. Gångtrafikanter har tillgång till busshållplatserna.
  Publicerat 2017-05-22
 • Vår nya transportbuss

  Boka hämtning på 0920-45 58 01

  Återvinningsmarknaden hämtar det ni vill överlämna till återanvändning. Boka på telefon 0920-45 58 01, telefontid vardagar 10-14.

  Publicerat 2017-05-19
 • Petra Viklund, VA chef vid Luleå kommun och Stefan Marklund från LTU representerade Luleå på Vattenstämman i Karlstad.

  Vatten en viktig utmaning

  På årets viktigaste vattenmöte - Vattenstämman 2017 ställde sig hela VA branschen i Sverige den viktigaste frågan just nu – Hur säkrar vi vattnet när Sverige växer? Vad behöver vi göra nu för att ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav i framtiden?
  Publicerat 2017-05-18
 • Byggföretag - förbättra energikompetensen och bli energibyggare!

  Kraven på energieffektivitet i nybyggnation och vid renovering skärps och kommer att skärpas ännu mer framöver. Anmäl därför någon eller några av era medarbetare till handledarutbildningen Energibyggarna den 7 juni i Luleå och höj ert företags kompetens inom energieffektivt byggande redan nu.
  Publicerat 2017-05-15
 • Gültzauudden ska få lite omvårdnad

  Under vecka 20 kommer Gültzauudden att få en ansiktslyftning med slyröjning och trädfällning

  Publicerat 2017-05-15
 • Anmäl dig till visning av Germandö fyrplats inför anbudsgivning och försäljning

  Den kulturhistoriskt värdefulla Germandö fyrplats ska säljas genomom öppen budgivning i juni. Vi bjuder nu in till visning.

  Publicerat 2017-05-12
 • Vi hjälper dig med solceller!

  Vilka förutsättningar har du för att installera solceller på ditt tak? Vilken riktning är optimalt och vilken lutning är bäst? Hur många paneler ska man sätta upp och kan man sälja elen man inte använder själv? Få svar på alla dina frågor och några till på vårens aktiviteter på temat solceller!
  Publicerat 2017-05-11
 • Byggbonus gynnar Luleå tillväxt

  Elva miljoner kronor har Luleå kommun beviljats i den statliga så kallade Byggbonusen. Pengarna ska användas till att öka byggproduktionen och tre miljoner av dessa har öronmärkts till vatten-och avloppsarbeten. Prioriterade områden är; Centrum, Bälinge, delar av Råneå, Sörbyarna och Örnäset.
  Publicerat 2017-05-09
 • Andträsket nytt vattenskyddsområde i Råneå

  Andträsket försörjer Råneå tätort med friskt vatten. Ett vattenskyddsområde beslutas för att skydda vattnet från att förorenas. Kungörelse av beslutet finns nu anslaget hos Luleå kommun.

  Publicerat 2017-05-05